2. Kan lånet utbetales før garantiprovisjon og garantiavgift er betalt?

Statsgarantien er gyldig også før garantiprovisjon og -avgift er innbetalt.