1. Når kan krav om utbetaling fremsettes?

Forskriften § 21 legger til grunn at utbetaling av garantibeløp kan skje når lånet anses misligholdt. CRR-forordningen (Regulation 575/2013) som er gjort til en del av CRR-forskriften, gir i art. 178 en liste med ulike kriterier som gjør at det foreligger mislighold av ulike typer lån. Hovedregelen er 90 dager forsinkelse og et ikke uvesentlig beløp. Tidligere fulgte tilsvarende regler av kapitalkravsforskriften § 10-1. Noe veiledning kan derfor hentes i tidligere praksis.

Ordningen innebærer at anmodningen kan fremsettes før man har forsøkt å inndrive lånet. Inndrivelsen kan derfor skje i etterkant med en etterfølgende tilbakebetaling til staten, se forskriften § 22 og punkt 11 nedenfor.

Krav kan dermed også settes frem før det er konstatert mislighold utenfor konkurs, og er det en konkurs så trenger man ikke vente til man har realisert pantesikkerhet hos lånetaker. Det må imidlertid foreligge kvalifisert mislighold når krav fremsettes.

Eksfin har uttalt at det er det samme for dem om man likevel venter til slik realisering er gjennomført. Det er i forskriften lagt inn hvor lang renteperiode som garantien dekker og sånn sett lagt inn et insentiv til foretakene for å kreve garanti underveis. Uansett krav om utbetaling eller ikke er arbeidsfordelingen mellom finansforetakene og Eksfin slik etter forskriftens § 21 at det er finansforetakene som har ansvar for kundeforholdet og dermed også ansvaret for inndrivelse av kravet, også etter at garantibeløpet er utbetalt.