4. Kan finansforetaket bare yte lån under ordningen til eksisterende lånekunder?

Loven stiller ikke noe slikt krav. Mange bedrifter vil kunne ha behov for lån under ordningen uten at de har lån i banken fra før.