1. Skal lånet i sin helhet være sikret?

Loven krever ikke dette. Det avgjørende etter lovens § 5 er at lånet så langt som mulig har samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon. Det antas at dette vil bli noe nærmere regulert i forskrift. Vilkåret er noe mer utdypet i Proposisjonen pkt. 4.6.1.

Forskriften § 10 annet ledd legger til grunn at ordningen omfatter både sikrede og usikrede lån.