8. Hva er saksbehandlingstid hos Eksfin om det virkelig brenner?

Forutsetning for en aksept er at dokumentasjonsgrunnlaget for vurdering av alternativene er godt nok for Eksfin. Når dette foreligger, skal Eksfin være ekspeditte. Beslutningene vil etter foreløpige planer bli truffet etter korte beslutningsprosesser så langt det er mulig. Eksfin har understreket at tidlig kontakt i denne sammenheng kan være fornuftig.