7. Hvilke dokumentasjonskrav gjelder i forhold til restrukturering?

Eksfin må samtykke til en avtale om restrukturering. God dokumentasjon er viktig i denne sammenheng, herunder god begrunnelse for hvorfor dette er beste alternativ. Dokumentasjonen må både gjelde låneforholdet og vurderingen av løsninger for restrukturering.