5 Kan det garanterte lånet flyttes til en ny debitor slik at garantien fra staten følge med?

Ved restrukturering vil man ofte se at det for bedrifter som inngår i konsern kan være fornuftig å flytte gjeld innenfor konsernstrukturen. Dette kan være debitorer som i utgangspunktet kanskje ikke kvalifiserer til lån innenfor ordningen.

Dersom det er snakk om restrukturering der debitor er i problemer, vil Eksfin kunne akseptere en gjeldsovertakelse som en del av en restrukturering. Kravet må være at dette er en handling som er fornuftig og vurderes som godt bankhåndverk.