4. Vilkårene for restrukturering skal etter forskriften være markedsmessig, jf. forskriftens § 20a. Hva innebærer dette?

Det er knapt noen sammenligningsgrunnlag i slike tilfeller. Finansministeren har pekt på at dette gir rom for markedsmessige tilpasninger for videre drift. Denne uttalelsen går nok på de bedriftsmessige løsninger og hva som skal til for at bedriften overlever.

Eksfin ser dette som et krav om at Staten skal behandles likt som andre kreditorer i denne sammenheng. Det betyr at staten og banken skal behandles like. Klar over at utgangspunktet ikke nødvendigvis er likt. De garanterte lånene er ofte gitt på et sent tidspunkt i de tilfeller det kommer til en restrukturering. Sånn sett kan dette lånet stille seg ganske langt bak i køen, men prinsippet er at staten skal behandles likt for at dette ikke skal kunne ses på som en statsstøtte til bedriftene.