2. Om man er i en misligholdssituasjon hva er bankenes handlingsrom?

Også i en konkurssituasjon vil det være behov for å inngå avtaler om realisering av boets aktiva (verdsettelse, allokering av verdier osv.) Hvor fritt står bankene eller skal Eksfin konsulteres? Ved en konkurssituasjon står man ovenfor en objektiv hendelse med lovbestemte konsekvenser. I den grad banken inngår avtaler rundt kundeengasjementet i en slik situasjon og som involverer statens garantiansvar, er det mye som er gitt mht. dekningsrekkefølge og fordeling av aktiva. Det som er et godt utgangspunkt for finansforetakene, er å bruke sitt beste bankskjønn og deretter tenke på den tillit og åpenhet som ordningen er basert på. Finansforetaket bør stille seg spørsmålet om avtalen som vurderes er en god måte å bruke statens midler på. I den grad finansforetakene er usikre på løsningene eller der de føler dette kan komme opp som et spørsmål i etterkant, vil Eksfin kunne være en diskusjonspartner. Uansett er det viktig at finansforetakene dokumenterer godt de vurderingene som gjøres.