12. Dersom en kunde har løpende lån med statsgaranti. Kan banken gi ytterligere lån til debitor uten godkjenning fra Eksfin?

Finansforetak kan gi nye lån til kunder de har gitt garanterte lån til tidligere uten å innhente samtykke, dersom prioriteten for eksisterende garanterte lån ikke påvirkes, se også svar under 6b.1. Nye låneopptak som resulterer i at det garanterte lånet kan få dårligere prioritet, skal anses som en restrukturering hvor et garantert lån «inngår» etter § 20a, og hvor det foreligger en plikt til å få samtykke fra Eksfin.