11. Kan det være aktuelt for staten å akseptere en full ettergivelse av lånet ved en restrukturering for å unngå konkurs?

Det er et spørsmål om dette kan betraktes som «lavere tap». Tapet vil her bli likt med konkurs, men det kan være grunner til å støtte dette dersom videre drift og verdiskapning kan sikres på denne måten.