8. Omfatter utvidelsen alle bedrifter som ikke oppfyller definisjonen til SMB?

Forskriften § 3a heter «Større bedrifter», men omfatter alle «virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene i § 3». Det vil i prinsippet si at alle store og små bedrifter som av ulike årsaker ikke oppfyller SMB-vilkårene etter § 3, kan få lån under ordningen etter de reglene som gjelder for bedrifter nevnt i § 3a. Dette kan f.eks. være bedrifter som er offentlig deleide.