7. Hva gjelder for konsolidering av større bedrifter?

På samme måte som for SMB skal maksimalt lån etter forskriften § 12 nytt fjerde ledd  beregnes på konsolidert nivå. EU kommisjonens veiledning som det er inntatt lenke til i spørsmålet over er knyttet til forståelsen av begrepet SMB. Det antas imidlertid at dokumentet kan gi noe veiledning om beregning på konsolidert nivå for større bedrifter. I hvert fall inntil det eventuelt foreligger nærmere presiseringer fra myndighetene.