6. Betyr utvidelse til større bedrifter at det ikke er nødvendig å trekke en grense mot små og mellomstore bedrifter?

Skillet mellom små og mellomstore bedrifter (SMB) og større bedrifter vil ikke lenger være avgjørende for om en bedrift kan få garantert lån gjennom ordningen eller ikke. Skillet vil imidlertid bl.a. ha betydning for beregningen av maksimallån som kan gis den enkelte bedrift innenfor ordningen samt størrelsen på garantiprovisjonen. Skillet vil også ha betydning for hva som anses som økonomiske vanskeligheter, jf. forskriften § 5 nytt gjerde ledd.