5. Hva er rolle og ansvarsfordelingen mellom Eksfin og bankene generelt?

  • Til informasjon: Eksportfinansiering Norge (Eksfin) har fra 1. juli 2021 overtatt GIEKs arbeid med ordningen.

Finansforetakene innvilger, utbetaler og dokumenter lån etter krav i lov og forskrift. De har således forvalteransvaret for ordningen. Finansforetakene skal videre fremsette krav om utbetaling under garantien til Eksportfinansiering Norges (Eksfin) når det foreligger mislighold av lån. Videre skal finansforetakene stå for inndrivelse av krav inntil foretaket konstaterer tapet i sitt regnskap.

Eksfins oppgave er å administrere statens interesser og rolle knyttet til ordningen. De skal kontrollere dokumentasjonskravene i forskriften når det gjøres gjeldende krav om utbetaling. De skal videre gjennomføre utbetaling av garanti til finansforetakene. I tillegg kommer et generelt ansvar for å ivareta statens verdier. Eksfin har ikke noe tilsynsansvar i forhold til finansforetakene knyttet til den forretningsførsel som utvises i sammenheng med de garanterte lånene. Dette ligger på vanlig måte til Finanstilsynet.

Eksfin har gjentatt en rekke ganger at det er viktig for staten og Eksfin at bankene stoler på at dersom de har fulgt lov og forskrift så vil garantien bli utbetalt. Eksfins utgangspunkt er at staten skal stå ved sitt ansvar, men samtidig er det viktig for dem at de forvalter statens verdier og derfor må de kunne kontrollere enkeltparameter. Dette gjøres ved at finansforetakene kan dokumenterer det de vurderinger de foretar når de gir lånene. Ansvaret for riktig forvaltning av statens verdier medfører også at det er viktig med åpenhet - noe som er gjennomført ved portalen på Eksfins hjemmesider.