2. Hvilke(n) næringskode(r) benyttes/ekskluderes i fastsettelsen av fordelingsnøkkelen?

Dette er det ikke nødvendig å klarlegge siden departementet har utarbeidet listen i vedlegg 2 til forskriften med konkrete tall de enkelte finansforetakenes andel av garantirammen.