1. Når og hvordan skal ordningen avvikles?

Loven § 9 skal garantiordningen avvikles så snart garantiansvaret under loven er bortfalt. Exit-regler for ordningen utover dette er ikke avklart. Den utfyllende forskriften fastsetter ikke slike regler.