2. Er det mulig å skifte debitor på et statsgarantert lån eller må man gjennom en ny søknad?

Det må søkes på nytt. Den nye debitor må tilfredsstille vilkårene for lån og det gamle lånet må dekkes. Unntak er om debitorskifte skjer som følge av en restrukturering, se punkt 11.