1. Kan bankene gi flere garanterte lån til samme bedrift? Hvordan skal evt. ytterligere lån dokumenteres?

Bankene står fritt til å gjøre dette innenfor de maksimale rammene som gjelder etter forskriften. Ved et nytt lån vil dokumentasjonskravet gjelde på vanlig måte. Behov for likviditet og utsjekk av evt. andre kilder til likviditet skal fremgå av bankenes kredittvurdering.