6. Hvordan skal rapportering til Registeret for offentlig støtte skje, jf. forskriftens § 24?

Dette registeret håndteres av Brønnøysundregistrene. Rapportering skal skje innen årsskiftet og rapportering er i utgangspunktet tenkt skje via Altinn. Eksfin har imidlertid opplyst at de prøver å få til en ordning hvor Eksfin rapporterer til Brønnøysundregistrene på bakgrunn av det som er rapportert til dem.