4. Hva skal intern/ekstern revisor bekrefte ved krav om utbetaling?

Revisor skal ikke revidere hele låneforholdet før fremsettelse av krav, men dette er en måte å få systematisert informasjon på, få en kontroll på at dokumentasjonskravene blir fulgt og en bekreftelse på forholdsmessighet mellom stat og bank ved utbetaling (90/10 forholdet).