1. Hvilken vekting skal lån innenfor ordningen ha etter kapitalkravsregelverket?

Av forskriften § 1 annet punktum fremgår det at garantiene skal «tilfredsstille vilkår for å kvalifisere som kredittbeskyttelse etter kapitalkravsforordningen, slik at finansforetakene kan behandle den garanterte delen av lån under ordningen som engasjement med staten.»  Dette betyr at den statlig garanterte delen av lånene under ordningen skal kunne nullvektes. Den delen som ikke er garantert skal ikke nullvektes. Det vises til Finanstilsynets nyhetsoppslag 20.04.20 der det presiseres hvordan kapitalkravet skal beregnes for engasjement som omfattes av den statlige garantiordningen.