Styret i Panthavergarantipoolen

Jostein Kalvenes, leder

Tryg Forsikrings

Benedicte Alva Wilmelsen

IF Skadeforsikrings NUF

Alex Wold

Fremtind Forsikring AS

Anja Livgard Larsen

Gjensidige Forsikrings ASA