Styret i Finans Norge Forsikringsdrift

Lars Kirkbakk, leder    Gjensidige Forsikring   
Glenn H. Olsen If Skadeforsikring
Steffen Gjørva Tryg Forsikring
Wenche Seljeseth Sparebank1 Forsikring
Marianne Sundvall Fremtind Forsikring
Fredrik Messel Protector Forsikring
Stefi Kierulf Prytz Finans Norge 
   
Styresekretær  
Cecilie Næss Ertresvåg Finans Norge Forsikringsdrift