Styret i Finans Norge Forsikringsdrift

Steffen Gjørva, leder    Tryg Forsikring
Glenn H. Olsen If Skadeforsikring
Lars Kirkbakk Gjensidige Forsikring   
Wenche Seljeseth Sparebank1 Forsikring
Marianne Sundvall Fremtind Forsikring
Fredrik Messel Protector Forsikring
Hege Hodnesdal Finans Norge 
   
Varamedlemmer  
Anne Therese Vonheim Frende Forsikring 
Rune Hørnes KLP
   
Styresekretær  
Alf Inge Heggeseth Finans Norge Forsikringsdrift