Sparebankforeningens styre

Medlemmer av styret i Sparebankforeningen / Members of the Board of the Savings Banks Association

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør – leder
Siri Berggreen, Lillestrømbanken
Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest
Hallvard Klakegg, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Richard Heiberg, SpareBank 1 Østlandet
Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank
Hanne Nordgaard, SpareBank 1 Helgeland
Nina Holte, Østre Agder Sparebank
Kristin Vitsø Bjørnstad, Sparebankstiftelsen Hedmark
Jermund Lien Molland, Luster Sparebank

Varamedlemmer

Deputies

Gine Wang-Reese, DNB (personlig vara for Thomas Midteide)
Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark
Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane
Benedicte Schilbred Fasmer, SpareBank 1 SR-Bank
Andre Støylen, Sparebankstiftelsen DNB
Per Arild Eggen, Tolga Os Sparebank