Fagutvalg Soliditet

Alexander Vik, leder SpareBank 1 SR-Bank
Kjell Engen Sparebanken Øst
Ellen Belck-Olsen Santander Consumer Bank
Erlend Wallestad Sparebanken Vest
Tore Øystein Gløersen Eika Gruppen
Roar Snippen SpareBank 1 Sørøst-Norge
Mette Blomberg Wæringsaasen Nordea Bank Abp.
Leif Kylling  Sparebanken Møre
Are Jansrud SpareBank 1 Østlandet
Henrik Lidman DNB
Bjørn Friestad Sparebanken Sør
Kjersti Ulset Kommunalbanken
Utvalgsansvarlig

Olsen, Katrine