Fagutvalg restverdiredning

Thorbjørn Hitland, leder Tryg Forsikring
Per Christian Lygård, nestleder Gjensidige Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Alex Wold Fremtind Forsikring
Even Nikolai Kjensbekk Storebrand Forsikring
Janicke Larsen Brannsjefens representant 
Ida Kristin Hasli Representant for mannskapene
Hovedsekretær

Lauritzen, Jens Erik