Fagutvalg reiseskade

Fagstyre reiseforsikring er besluttet organisert innunder Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) sitt styre og administrasjon.

Formålet med Fagstyre reiseskade er å finne felles løsninger for forsikringsnæringen knyttet til reiseforsikring. Dette kan være knyttet både til samspillet med eksterne aktører, men også for å løse problemstillinger knyttet til arbeideidet med å digitalisere og forenkle behandlingen av regresshåndtering ved reiseforsikringsskader.

Hege Saltboden Karlsen Gjensidige Forsikring
Cathrin Wester-Kyrre If Forsikring
Erik Hunges Trygg Forsikring   
Thomas Eriksen Fremtind Forsikring
Petter Lassen Frende Forsikring
Anita Tomter Eika Forsikring
   
Sekretær  
Maria Lewis Finans Norge Forsikringsdrift