Fagutvalg regnskap og skatt (FUR)

Cathrine Aunvik, leder SpareBank 1 SMN
Karen-Elise Berg Christoffersen Gjensidige Forsikring
Karine Berg Fremtind Forsikring
Hilde Fauske DNB
Endre Johannes Solberg Eika Gruppen
Line Ryr Storebrand
Wegard Kristensen Sparebanken Vest
Bjørn Rønningsbakken KLP
Cecilia Blaker If Skadeforsikring
Robert Holmedal Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Sissel Krossøy (observatør) Bankenes Sikringsfond
Anders Secher Tryg Forsikring
Morten Gran Lundeby SpareBank 1 Forsikring
Hovedsekretær

Horvei, Herborg