Fagutvalg personskade (FUP)

Monica de Jonge, leder Tryg
Truls Nygaard If
Sissel Johanne Elle Storebrand
Cecilie Nesheim Kristensen Fremtind
Eli Husjord DNB Livsforsikring
Ingun Medhus KLP Sakdeforsikring
Tonje Giertsen Protector Forsikring
Siv Tandberg Svendsen Eika Forsikring
Ketil Lodding  Oslo Pensjonsforsikring
Ann Gøril Karlsen Gjensidige Forsikring
Roger Stenseth TFF
Utvalgsansvarlig

Hansen, Line

Mandat for fagutvalg personskade - FUP.pdf