Fagutvalg OMF

Arve Austestad (leder) SpareBank 1 Næring- og Boligkreditt AS
Marianne Lofthus Sør Boligkreditt AS
Ole Andre Kjerstad    Møre Boligkreditt AS
Børre Gundersen Nordea Eiendomskreditt AS
Sigve Husebø Verd Boligkreditt AS
Dag Hjelle SR-Boligkreditt AS
Hans Olav Rønningen DNB Boligkreditt AS
John Hopp Sparebanken Vest Boligkreditt
Odd Arne Pedersen Eika Boligkreditt

Utvalgsansvarlig

Cook, Michael Hurum