Fagutvalg livjurister (FULJ)

Trond H. Barstad (leder) Storebrand
Gunnar Børjesson KLP Forsikring
Leif Raanes Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Hans Petter Jacobsen DNB
Lise Karlsen Oslo Pensjonsforsikring
Tom Ødegård Gjensidige Forsikring
Harald Lund Frederiksen Fremtind Livsforsikring
Benedikte Essebaggers SpareBank 1 Forsikring
Utvalgsansvarlig

Meldalen, Tone