Fagutvalg bygning

Utvalget består av representanter fra If, Fremtind, Gjensidige, Tryg, KLP Skadeforsikring, Frende og Protector.

 

Fredrik Messe, leder Protector
Roger Strand, nestleder Fremtind
Arild Gunnar Tømte Gjensidige
Roar Schie Tryg
Olav Kjærland KLP Skadeforsikring
Jens Jensen Frende
Trond Anders Fossum Eika
Svein Arne Aas If
Utvalgsansvarlig

Bjerke, Hildegunn