Fagutvalg bygning

Utvalget består av representanter fra If, Fremtind, Gjensidige, Tryg, KLP Skadeforsikring, Frende og Protector.

Fredrik Messel, Protector (leder)

Roger Strand, Fremtind (nestleder)

Arild Gunnar Tømte, Gjensidige

Roar Schie, Tryg

Olav Kjærland, KLP Skadeforsikring

Odd Magne Skjerping, Frende

Trond Anders Fossum, Eika

Svein Arne Aas, If

Dette utvalget overtar oppgavene til fagstyrene FG-brann og FG-innbrudd, prosjektstyret for varme arbeider og prosjektstyret for brannsikkerhet.

Fagutvalgssekretær

Bjerke, Hildegunn