Fagutvalg bærekraftig finans (FUB)

Marianne Groth – Konserndirektør bærekraft (Eika Gruppen) (leder)

Kristine Falkgård – Direktør bærekraft (Fremtind)

Margrethe Assev – Nordisk bærekraftsjef (Storebrand)

Alexander Berg – ESG Specialist (Nordea Liv)

Bente Sverdrup – Direktør bærekraft (Gjensidige)

Guro Elgheim Sivertsen – Head of sustainable finance (Sparebank 1 SR-bank)

Linn Gjesdal – Leder bærekraft (Sparebanken Vest)

Gjermund Grimsby  – Fagsjef klima (KLP)

Karoline Bakka Hjertø  – Leder for bærekraft (Sparebank 1 Østlandet)

Magne Kvaslerud  – Bærekraftansvarlig (Sparebanken Sør)

Jan-Eilert Nilsen  - Leder bærekraft (Sparebank 1 SMN)

Line Asker – Seniorrådgiver bærekraft (DNB)

Benjamin Powell – Head of sustainability banking (SEB)

Torunn Stangeland – Advokat (Tryg)

 

Hovedsekretær

Kjøsnes Kristiansen, Simen