Fagutvalg bærekraftig finans (FUB)

 

Marianne Groth, leder Konserndirektør bærekraft (Eika Gruppen)
Kristine Falkgård Direktør bærekraft i (Fremtind)
Margrethe Assev Nordisk bærekraftsjef (Storebrand)
Alexander Berg  Senior ESG Specialist (Nordea Liv)
Bente Sverdrup  Direktør bærekraft (Gjensidige)
Guro Elgheim Sivertsen Head of sustainable finance (SpareBank 1 SR-bank)
Linn Gjesdal Leder bærekraft (Sparebanken Vest)
Gjermund Grimsby Fagsjef klima (KLP)
Ragnhild Dalheim Eriksen  Leder for bærekraft (SpareBank 1 Nord-Norge)
Elisabeth Asser Bærekraftansvarlig (Sparebanken Sør)
Jan-Eilert Nilsen  Leder bærekraft (SpareBank 1 SMN)
Line Asker Seniorrådgiver bærekraft (DNB)
Øystein Stephansen  Head of Institutional Banking (SEB)
Torunn Stangeland  Advokat (Tryg)
Utvalgsansvarlig

Kjøsnes Kristiansen, Simen