Fagutvalg antisvindel bank (FAB)

Anna Rønning, leder Sparebank1 Utvikling
Marthe Bjerke Hafsmoe        Nordea
Kristian Dragerengen Eika Bank
Nina Merethe Olsen Sparebanken Sør
Ingrid Grav Danske Bank
Sebastian Claydon Takle DNB
Morten Drægni Handelsbanken
Lars Ivar K. Kittelsaa Sparebanken Vest
Johanna Hvelplund Agebrink Santander
Tor Morten Bangsrud Storøy LBselskapet AS
Utvalgsansvarlig

Strandskogen, Eva-Lill

Mandat for fagutvalg antisvindel bank (PDF)