Fagutvalg aktuar skade (FUAS)

Trine Ellingsen Rustad Gjensidige Forsikring
Espen F. Olsen KLP
Thomas Ulleberg Storebrand
Irene Lægreid Eika Forsikring
Torstein Rogne Tønnessen Protector Forsikring ASA
Frederik Brink Tryg Forsikring
Hilde Bjellaas Fremtind Forsikring AS
Fredrik Gløckner If Skadeforsikring NUF
Hovedsekretær

Mørk, Kari

Mandat for fagutvalg aktuar skade - FUAS.pdf