Fagutvalg aktuar skade (FUAS)

Trine Ellingsen Rustad Gjensidige Forsikring
Espen F. Olsen KLP
Thomas Ulleberg Storebrand
Irene Lægreid Eika Forsikring
Torstein Rogne Tønnessen Protector Forsikring ASA
Frederik Brink Tryg Forsikring
Nina Klaveness Ek Fremtind Forsikring AS
Fredrik Gløckner If Skadeforsikring NUF
Vita Heine DNB
Hovedsekretær

Mørk, Kari

Mandat for fagutvalg aktuar skade - FUAS.pdf