Fagutvalg aktuar liv (FUAL)

Anne Marit Benterud (leder) Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Ingeborg Vårli SpareBank 1 Forsikring
Magnus Ottesen Nesse DNB Livsforsikring
Ellen Wettre-Johnsen Oslo Pensjonsforsikring
Helene Bjørkholt Gjensidige Pensjonsforsikring
Vegar Falk Trondsen Storebrand
Trond Nondal KLP Forsikring
Francine Rogowski Frende Livsforsikring
Lloyd Williams Fremtind Livsforsikring
Utvalgsansvarlig