Fagstyre takst og indeks

Ståle Bakke Trodahl, leder Eika Forsikring
Marius Mikkelsen Gjensidige Forsikring
Ina Vilde Løken If Skadeforsikring
Lars Marthinsen Fremtind Forsikring
Jan Erik Troye Larsen Tryg Forsikring
Steinar Eriksen Jernbanepersonalets Forsikring
Markus Tømmervik Salberg Protector Forsikring ASA
Sekretærer

Steinwagner-Bublitz, Sylvia Ulrike

Meidell, Karina Smith