Fagutvalg Trafikkansvar

Formålet med utvalget sitt arbeid er å forenkle behandlingen av motorvognskader og å redusere antallet tvister selskapene imellom.

Styret

 

Lise Nordstrøm, leder

Tryg

Ketil Haugen, nestleder If
Utvalgssekretær

 

Rebecca Bruun

Finans Norge Forsikringsdrift