Bli bedre kjent med Joar!

Bilde av ansatt i Finans Norge.

Navn: Joar Johnsen
Stilling: Analysesjef
Organisasjon: Finans Norge

Hvorfor ønsket du å jobbe i Finans Norge?

Jeg ønsket å jobbe i Finans Norge fordi det jeg syntes det er interessant å jobbe i spenningsfeltet mellom bankene og ulike myndighetsorganer, både norske og til dels EU-myndigheter. Vi bruker mye tid på å jobbe med rammebetingelser og, ofte har vi anledning til å tenke «lange tanker» - det synes jeg er givende, og annerledes fra hvordan det ofte er når man jobber mer operativt, i f.eks. en bank. I tillegg er det anledning til å bruke og bygge faglig kompetanse og at kollegene og de vi treffer i bankene utfyller hverandre fagmessig. Det gir rom for at flere mennesker kan tenke disse lange tankene, sammen. 

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Den er todelt mellom «proaktivt» og «reaktivt» arbeid. Den proaktive delen er å forsøke å finne ut hvilke ting det er som kan skje og hva som burde endres, og å sette seg inn i dem. Jobbe med analyse og se på utfordringer, både på egenhånd og sammen med bankenes eksperter og fagfolk i markedet. Det andre er reaktivt arbeid, det handler om å svare på høringer og konsultasjoner angående nye regelverk som er foreslått. Hverdagen er fylt av lesetid, diskusjoner med opplyste kollegaer og ansatte i bankene, og å skrive og svare på høringer. Det er sosialt, interaktivt, internasjonalt og utfordrende. Det er mye interaksjon med andre, både internt i avdelingen og med nasjonale og internasjonale markedsaktører og myndigheter.

Nevn 3 ting som er spesielt bra med å jobbe i Finans Norge?

  • Godt teamarbeid med interessante kollegaer.
  • Interessante utfordringer både rent teoretisk og i forhold til operasjonelle utfordringer med bankene.
  • Allsidig arbeid med mulighet for kompetanseutvikling, fordypning og mulighet for generalisering.
Det å jobbe i Finans Norge burde nesten være noe veldig mange som skal jobbe i bank kunne ha gjort tidlig i karrieren, slik at de kan ta med seg lærdom og erfaringen herfra.