Bli bedre kjent med Caroline!

Bilde av Caroline Ahktar som jobber i Finans Norge.

Navn: Caroline Akthar
Stilling: Juridisk seniorådgiver, arbeider primært med økonomisk kriminalitet og antihvitvasking
Organisasjon: Finans Norge

Hvorfor ønsket du å jobbe i Finans Norge? 

Jeg søkte meg til Finans Norge fordi det er en organisasjon som er kjent for å ha et sterkt fagmiljø og som har dyktige fagressurser innenfor rettsområdet. Jeg har alltid hatt stor interesse for økonomisk kriminalitet og jobbet litt med antihvitvasking før jeg startet her, og dette var et rettsområde jeg ønsket å bli bedre på. Dermed var det naturlig å søke seg til en organisasjon med stort fokus på arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking i bank - og forsikringssektoren.

I Finans Norge er det gode muligheter for å jobbe med kompetanseutvikling og anledning til å fordype seg i fagstoffet. Det sett i sammenheng med tett kontakt med medlemsfortak og regelmessig input fra de som jobber operativt ute i bransjen gjør det til en veldig spennende arbeidsplass.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Arbeidsdagene varierer veldig. I noen perioder er det hyppige møter med eksterne og interne, arrangementer og konferanser samt kontakt med fagutvalget for økonomisk kriminalitet. I andre perioder er det roligere og man arbeider mer skjermet. Da er det anledning til å gå mer i dybden og arbeide med høringssvar og brev innenfor rettsområdet. Jeg har mange spennende arbeidsoppgaver. 

Nevn 3 ting som er spesielt bra med å jobbe i Finans Norge?

  • Det er et sterkt fagmiljø.
  • Vi har høy grad av fleksibilitet.
  • Vi har gode forsikrings og pensjonsordninger.