Nibor

Illustrasjon av grafer og et norsk flagg.

Foto: TexBR / Adobe stock

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – administreres av Norske Finansielle Referanser AS. Selskapet er et heleid datterselskap av Finans Norge. Nibor beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS).

Hva er Nibor

Nibor er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank.

Hvem har ansvaret for Nibor

Det Finans Norge-eide selskapet, Norske Finansielle Referanser AS overtok 1. januar 2017 Finans Norges ansvar for Nibor. Nibor beregnes og publiseres av Oslo Børs.

Hvor finner jeg Nibor?

Her kan du se Nibor: Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)