Flytteforum: Ny standard ved selskapsbytte

Publisert

Illustrasjonsbilde

Foto: Adobe Stock

Finans Norge Forsikringsdrift og de største forsikringsselskapene har utarbeidet en ny standard for oppsigelsesskjema når privatkunder flytter sine skadeforsikringer fra et selskap til et annet.

Det er etablert et «Flytteforum» med representanter for de seks største skadeforsikringsselskapene.

Flytteforum samordner og standardiserer informasjonen i oppsigelser ved selskapsbytte. Hensikten er å effektivisere overgangen fra et selskap til et annet, både for kunden og for selskapene. Når informasjonen standardiseres, vil den kunne behandles av digitale verktøy.

Å tiltre standarden medfører ingen juridiske forpliktelser, men som selskap signaliserer man at man ønsker å bruke standarden ved overtagelse av forsikringer fra andre selskap.

Flere selskap har tatt i bruk løsningen

To av selskapene har allerede tatt i bruk løsningen, mens de andre jobber med å få dette på plass i løpet av første kvartal neste år. 

– Vi håper at flest mulig selskap tar i bruk den nye standarden for oppsigelser, sier fagsjef Knut Todal i Finans Norge Forsikringsdrift som organiserer ordningen.

– Det er frivillig å bruke, men det er ønskelig at selskapene i så stor grad som mulig benytter den avtalte standarden for å lette prosessen, samt at det blir forutsigbart for alle selskap, sier han.

Vedlegg

Standard for oppsigelser