FOSS - Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister

For å redusere omfanget av forsikringssvindel har Finans Norge fått konsesjon fra Datatilsynet til å drive et sentralt skaderegister - FOSS.

Når et skadetilfelle meldes til forsikringsselskapet, vil saksbehandler melde skaden til FOSS, samtidig med ordinær skaderegistrering i eget selskap.

Dersom kunden tidligere har hatt en skade i det aktuelle selskapet, eller i et annet selskap som er medlem i Finans Norge, får saksbehandler kundens skadehistorikk.

Registrets innhold

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister inneholder følgende informasjon:

  • Kundens skadenummer
  • Kundens fødselsnummer/foretaksnummer
  • Registreringsdato
  • Skadedato
  • Bransje (for eksempel motorvogn)
  • Skadetype (for eksempel tyveri)
  • Forsikringsselskap
  • Saksbehandlers identitet.

Bruk av registret

Det er saksbehandleren som på bakgrunn av tilbakemeldingen fra registeret, vurderer om skadesaken bør kontrolleres nærmere.

Fem meldte skader innen forskjellige forsikringsbransjer i løpet av fem år vil mest sannsynlig ikke berettige mistanke om uregelmessigheter. Ti meldte skader innen verdisakforsikring, hos fem ulike selskap løpet av fem år, vil på den annen side mest sannsynlig resultere i at saken vurderes nøye.

Saksbehandleren vil først sjekke i eget forsikringsselskap, og eventuelt ta kontakt med tidligere saksbehandlere.

Innsynsrett

Du har rett til innsyn i personopplysninger som er registrert om deg.

I personvernerklæringen for dette registeret finner du informasjon om hvordan du går fram for å kreve innsyn.

Varslingsplikt

Forsikringsselskapene har i sine forsikringsavtaler gjort kunden oppmerksom på at skader blir registrert i et felles register. Kunden blir også gjort spesielt oppmerksom på dette i forbindelse med at en ny skade blir lagt inn i registeret.

Begrensninger i bruken

Registeret er ikke tillatt brukt i salgsøyemed. 

Kontakt oss

FOSS driftes av Finans Norge Forsikringsdrift. Kontakt oss på foss@finansnorge.no.