FOSS - Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register inneholdende opplysninger fra forsikringsselskapet, som dette har mottatt ifm. ordinær skaderegistrering i eget selskap.