Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

I juni 2018 la Finans Norge fram veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030.

Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.