Normalvedtekter for sparebanker

Sparebankforeningen har sammen med en gruppe av jurister fra medlemsbankene utarbeidet utkast til reviderte normalvedtekter samt et notat med veiledning til disse.

Finanstilsynet har gitt sin tilslutning til normalvedtektene som Sparebankforeningen har utarbeidet. Sparebanker som benytter normalvedtektene kan følgelig påregne at disse blir godkjent av Finanstilsynet.