Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen – Rapport fra partssammensatt utvalg 2016-2017

Rapport fra utvalgsarbeidet Finans Norge hadde med Finansforbundet og LO, der man i felleskap satt likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn på dagsordenen. De to utvalgenes anbefalinger dannet grunnlaget for finansnæringens likestillingsindikatorer.