Kartlegging av norsk banksektor - en internasjonal sammenligning

Rapporten ser på banksektoren i Norge og gir en sammenligning med banksektoren i Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Kartleggingen har særlig fokus på personmarkedet. Menon Economics har utarbeidet rapporten på vegne av Finans Norge.