Klimarisikorapportering – En veiledning for å komme i gang

Å starte arbeidet med klimarisikorapportering kan være utfordrende. Her finner du Finans Norges veiledere for å komme i gang, inkludert detaljerte veiledere for banker, kapitaleiere og kapitalforvaltere. Veilederen gir en oversikt over det såkalte TCFD-rammeverket, som er et rammeverk for klimarisikorapportering.

Detaljerte veiledere for banker, kapitaleiere og kapitalforvaltere

I tillegg til veilederen finner du mer detaljerte veiledere for ulike typer finansforetak, herunder banker, kapitaleiere, kapitalforvaltere og forsikringsselskap. Veiledningene her gir mer detaljerte tips og eksempler for hva man burde vektlegge og rapportere på som finansforetak, og bør leses som et tillegg til den overordnede veiledningen.