Elektronisk rapportering og lønnsrapportering

Her finner du anbefaling og maler i tilknytning til elektronisk rapportering og lønnsrapportering av pensjon.

Her finner du anbefaling om elektronisk rapportering av sparing, risiko og omkostninger fra en pensjonsleverandør, anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata, og anbefaling for bruk av lønnsarter og beregning av pensjonsgrunnlag ved lønnsrapportering fra a-ordningen.